Reaktorit

Normaalikäytössä sähköjärjestelmän virta määritellään ohmisen ja induktiivisen kuorman arvoilla. Suurjännitteen siirtolinjoissa ja kaapeleissa on kuitenkin kapasitanssia, joka aiheuttaa kapasitiivista loistehoa.

Korkeampaa energiatehokkuutta

Kevyesti kuormitetuissa linjoissa ja kaapeleissa kapasitiivinen virta kasvaa linjan loppupäässä. Reaktoreilla volttiampeerireaktiivisuutta kompensoidaan ja jännitteen kasvua linjan lopussa voidaan rajoittaa. Sähköjärjestelmän tehokkuutta voidaan kasvattaa tehostamalla aktiivisen energian siirtoa.

Kytkennät

Ilmasydämiset reaktorit on yleensä kytketty suurjännitemuuntajan (esim. 400 kV / 110 kV muuntajat) tertiääriseen käämitykseen (esim. 20 kV). Ilmasydämiset reaktorit voidaan kytkeä myös suoraan järjestelmään jännitteen ollessa alle 115 kV.

Virranrajoitusreaktorit

Sarja virranrajoitusreaktoreita kytketään siirto- tai jakelulinjaan tai syöttölinjaan rajoittamaan oikosulkuvirtaa reaktorin kuormapuolella.

Klassinen käyttökohde

Reaktori rajoittaa oikosulkuvirran tasolle, jonka sähköjärjestelmään asennetut komponentit, kuten katkaisijat ja varokkeet, pystyvät käsittelemään. Tämä on klassinen ilmasydämisten reaktorien käyttökohde. Lineaarisen induktanssiluonteen ansiosta täysi reaktori-impedanssi voidaan säilyttää häiriötiloissakin.

Virranrajoitusreaktorien muita käyttökohteita

  • Reaktoreina kuorman tasapainottamiseen rinnakkaiskytkennöissä
  • Sitojina kahden eri väyläjärjestelmän välillä
  • Kondensaattorin syöttövirran rajoitus- ja vaimennusreaktoreina